Wedstrijdreglement

Deelnamevoorwaarden

Deelnamereglement GoBag-wedstrijd tijdens Polyclose 2024 (17-19/01/2024)

1. De organiserende partij van deze wedstrijd is:
DECEUNINCK nv

Bruggesteenweg 360
8830 Hooglede-Gits

2. Deelnemen aan de wedstrijd kan tijdens de vakbeurs Polyclose vanaf 17/01/2024 tot 19/01/2024.

3. Om deel te nemen moeten de deelnemers voldoen aan de volgende voorwaarden:

minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van één of meerdere manieren van identificatie.  Minderjarig maar vertegenwoordigd door een ouder of voogd. Deelnemers mogen geen werknemers zijn van DECEUNINCK nv of J.M.C. Containers.

4. Een deelnemer mag slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen en kan slechts één prijs winnen.

5. In geval van misbruik, bedrog of fraude heeft de organisator het recht om de deelnemer(s) onmiddellijk uit te sluiten van de wedstrijd.

6. De prijs: 3 gratis GoBag-bigbags ter waarde van 630 € moet worden aanvaard zoals hij is en kan niet worden gewijzigd, noch qua inhoud, planning, plaats als voorwaarden. Inruilen tegen de geldelijke waarde en/of goederen zal niet worden voorgesteld of aanvaard. De organisator behoudt zich het recht voor de prijs in geval van noodzaak of overmacht om te wisselen voor een prijs van dezelfde waarde.

7. De prijs komt de persoon of partij toe zoals vermeld bij de registratie voor deelname en is niet eenzijdig overdraagbaar aan een andere persoon of partij zonder toestemming van de organisator.
8. Bij het uitoefenen, inzetten of consumeren van het geheel of onderdelen van de prijs is de deelnemer gebonden aan de lokale wetgeving, regels en plichten, gevaren en risico’s. De overtreding en/of eventuele gevolgen daarvan komen ten laste van de deelnemer en kunnen in geen enkel geval verhaald worden op de organisator.
 

9. Toekenning: De hoofdprijs wordt bepaald aan de hand van het winnende kraslot.

10. De winnaar van de hoofdprijs is gezien de aard van dit initiatief meteen op de hoogte dat hij of zij wint.
 

11. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd aan te passen, af te gelasten of te verlengen in geval van overmacht.
12. Deze wedstrijd wordt in geen geval gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met de kanalen of dragers van welke aard dan ook waarop die wordt vermeld.

13. Alle gegevens die worden verkregen in verband met deze wedstrijd vallen binnen onze privacy policy verklaring.
 

14. De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.